Kontaktní údaje

Remedium Iustitiae
občanské sdružení

Praha 10 Vinohrady
Vlašimská 1876/13

IČ: 22741593

info@remedius.cz
www.remedius.cz

 

 

Odškodnění průtahů při soudních řízeních

Trvá Vaše soudní řízení neúměrně dlouhou dobu, třeba 4 roky, i když nejde o složitou věc? Nebylo třeba již půl roku nařízeno jednání? Máte pocit, že se v řízení dlouhodobě nic neděje?

Ne každý o tom ví, ale za nečinnost soudu (průtahy) můžete získat finanční „odškodnění“ (zadostiučinění za nemajetkovou újmu).

Právo na „odškodnění“ za průtahy je třeba posuzovat v každém konkrétním případě, zejm. v závislosti na komplikovanosti a okolnostech případu.

Máte-li však za to, že Vaše nedávno skončené soudní řízení trvalo či trvá opravdu dlouho, můžete využít dotazníku ZDE. Na základě Vašich údajů jsou naši spolupracovníci ZDARMA schopni odhadnout, zda nárok na „odškodnění“ máte, příp. v jaké přibližné výši.

Jelikož však naše sdružení samo o sobě není oprávněno poskytovat právní služby, spolupracuje s vybranými advokátními kancelářemi. Výhodou je to, že Vy sami nejste a ani nebudete povinni hradit předem žádnou platbu za zastupování těmito advokáty. Advokáti budou mít nárok na odměnu pouze v případě úspěchu, pokud tedy nebude nic uhrazeno, nebudou mít nárok na odměnu a Vy nebudete muset nic hradit.

Jejich odměna bude spočívat v podílu ve výši 20% na částce uhrazené Ministerstvem spravedlnosti České republiky s tím, že pokud by došlo k soudnímu sporu, k této odměně by bylo nutné připočíst i náhradu nákladů řízení, pokud by byla soudem v případě úspěchu přiznána a současně ministerstvem uhrazena.

Takový postup je tedy pro Vás zcela bez rizika.