Kontaktní údaje

Remedium Iustitiae
občanské sdružení

Praha 10 Vinohrady
Vlašimská 1876/13

IČ: 22741593

info@remedius.cz
www.remedius.cz

 

 

REMEDIUM IUSTITIAE

REMEDIUM IUSTITIAE bylo jako občanské sdružení založeno v roce 2012 za účelem poskytování pomoci občanům v jejich svízelných situacích zapříčiněných zejm. PRŮTAHY SOUDU V ŘÍZENÍCH a EXEKUCEMI vedenými neoprávněně proti nim na základě protiprávně vydaných rozhodčích nálezů vydávaných SAMOZVANÝMI ROZHODCI.

O nás

Za vznikem REMEDIUM IUSTITIAE stáli jedinci, kterým nebyl lhostejný dlouhodobě neřešený stav českého soudnictví, zejm. pokud jde o nepřiměřenou délku řízení.

Dalším jejich motivem byl dlouhodobě státními orgány ignorovaný stav, kdy rozhodování nezávislých soudů je nahrazováno tzv. rozhodci zpravidla najímanými podnikatelskými subjekty proti spotřebitelům právě za účelem zajištění snadné výhry věřitele a následné exekuce. Spotřebitelé se tak často i nevědomky ocitají v exekuci. Přitom i v exekuci mohou spotřebitelé v určitém rozsahu proti této praxi účinné bojovat.

Ambicí našeho sdružení je zajišťování pomoci, zejm. té právní, s tím, že občan nebude v této souvislosti činit jakékoli platby.

REMEDIUM IUSTITIAE není podporováno ze státních ani obdobných fondů, a s ohledem na předmět jeho činnosti naše sdružení podporu státu ani neočekává. Děkujeme i tímto všem našim podporovatelům, ať již ve formě finančních příspěvků či dobrovolné práce.